Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Innowacyjność na Warmii, Mazurach i Powiślu to główny temat IX sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (27.08.2019r.). Z przedstawionego na ten temat raportu dowiemy się m.in. o tym, jak rozwija się gospodarka w województwie warmińsko-mazurskim względem innych regionów.

Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą m.in. z ogólnie dostępnych zbiorów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz Eurostatu. Wśród partnerów, którzy dostarczyli informacji o realizowanych przedsięwzięciach, są m.in.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Dokument uwzględnia wdrażane przez nich w województwie działania oraz inicjatywy wpływające na realizację celów i założeń Regionalnej Strategii Innowacyjności.

- Ten raport obrazuje rozwój województwa warmińsko-mazurskiego. Pokazuje również, czy podjęte przez samorząd województwa decyzje dotyczące strategii rozwoju były słuszne. Teraz z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, iż decyzje zarządu województwa oraz sejmiku były trafione, co pokazuje raport. Myślę, że z jego wnioskami zgodzą się wszyscy radni – mówiła Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Jak czytamy w raporcie, wśród pozytywnych trendów należy wymienić m.in.: 

  • stały wzrost (trzeci rok z rzędu) nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, co świadczyć może o poprawie sytuacji finansowej warmińsko-mazurskich przedsiębiorstw i wzroście ich skłonności do poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Wartość wskaźnika była najwyższa od początku monitorowania, a w porównaniu z 2016 r. wzrosła o 84%,
  • wysokie 9. miejsce w kraju pod względem wydatków na innowacje związane z pracami B+R (badawczo-rozwojowe) jako udział w przychodach ze sprzedaży ogółem,
  • wzrost nakładów na działalność innowacyjną: w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych aż o 20%, a w sektorze usługowym ponad 3,5-krotny.

f

Działalność B+R jest jednym z priorytetów interwencji środków europejskich do roku 2020, na który przeznaczono znaczną alokację. Duża dostępność środków na ten rodzaj działalności przedsiębiorstw wymaga jednak stałej komunikacji i pracy z potencjalnymi wnioskodawcami polegającej nie tylko na promowaniu możliwych źródeł finansowania projektów, ale również inkubacji i animowaniu przedsięwzięć w tym obszarze.

- Od 8 lat monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozycja województwa warmińsko-mazurskiego pod względem rozwoju gospodarczego i innowacyjnego na tle innych regionów Polski nie jest zła. Trudno jest nam dorównać takim województwom jak mazowieckie czy wielkopolskie, ale jesteśmy na dobrej drodze, by dogonić peleton najlepiej rozwijających się województw – dodaje Bernadeta Hordejuk.

Bernadeta Hordejuk

E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl.
Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.7085 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)