Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.)

W poniedziałek, 2 marca w ratuszu staromiejskim w Elblągu odbyło się spotkanie ekspertów XVIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Tematem konferencji był „Europejski zielony ład – woda a zmiany klimatyczne”.

Do Elbląga przyjechały delegacje: parlamentu Schlezwiku-Holsztyna, Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, parlamentu Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Dumy Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nasz region reprezentowali m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk oraz Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski. 

Podczas spotkania wystąpili eksperci oraz naukowcy, którzy przedstawili temat z perspektywy różnych regionów. Na spotkanie zaproszeni zostali także samorządowcy, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska, naukowcy oraz studenci. 

- Już dzisiaj obszar Morza Bałtyckiego, szczególnie jego południowa część, odczuwa skutki zmian klimatycznych. Dotyczy to przede wszystkim: zmian w faunie i florze, podniesienia się poziomu wód morskich, a także wzrastającego zanieczyszczenia. Jestem przekonana, że w najbliższych latach dotkną nas problemy przedstawione na spotkaniu – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Forum Parlamentów Południowego Bałtyku powstało w 2004 roku z inicjatywy dwóch niemieckich krajów związkowych: Szlezwiku Holsztyna i Meklemburgii Pomorza-Przedniego oraz dwóch sejmików: województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Obecnie w jego pracach udział bierze dziewięć parlamentów regionalnych.

Celem forum jest inicjowanie i wspieranie działań władz poszczególnych regionów na rzecz rozwoju obszaru południowego Bałtyku w dziedzinie infrastruktury, gospodarki, ochrony środowiska i kultury. Spotkanie ekspertów ma na celu wypracowanie zapisów rezolucji, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej.

Gospodarzami tegorocznego, XVIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbędzie się w dniach 10-12 maja 2020 r. w Gdańsku, jest Sejmik Województwa Pomorskiego. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego był gospodarzem forum w maju 2010 i 2018 roku. 

-  Dziesięć lat temu tematem forum był: „Zrównoważony rozwój obszaru południowego Bałtyku”. W tamtym dokumencie zaledwie dotknęliśmy kwestii ochrony środowiska. Jednak w ostatnich latach nastąpiły widoczne każdego roku tak poważne zmiany klimatyczne, że temat tegorocznego forum jest ze wszech miar aktualny. Winniśmy go traktować jako egzystencjonalne „być albo nie być” współczesnego człowieka – dodaje Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3058 sekundy