Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. Archiwum szpitala.)

Samorząd województwa uruchamia kolejny etap wsparcia finansowego w związku z epidemią koronawirusa. Tym razem pomoc trafi m.in. do szpitali powiatowych i miejskich.

–  Rolą samorządu jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w obecnej sytuacji jest to dla nas priorytet – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

g

Samorząd województwa zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego przy wyborze do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 po marcowych przesunięciach funduszy w ramach RPO WiM 2014-2020. Dzięki temu szpitale w regionie mogą liczyć na ponad 17 milionów złotych finansowego wsparcia.

Unijne pieniądze otrzyma 27 placówek medycznych w regionie, m.in.: 

  • Szpital w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły (2 mln zł),
  • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie (700 tys. zł),
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie (700 tys. zł),
  • Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim (500 tys. zł).

f

Samorząd od początku walki z COVID-19 mocno wspiera służbę zdrowia w regionie, podejmując szereg działań mających wesprzeć walkę z pandemią.

Dodatkowo odbędą się w lipcu dwa konkursy w ramach RPO:
1. Działanie 3.2 z alokacją ok. 7.300.000 zł.
2. Działanie 9.1 z alokacją ok. 22.300.000 zł.  

- Potrzeby szpitali są na bieżąco monitorowane. W ramach możliwości staramy się sprostać tym potrzebom. Ten zastrzyk finansowy nie był pierwszym i nie będzie ostatnim. Chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy walczą na pierwszej linii frontu; białemu personelowi, lekarzom i pielęgniarkom, także tym, którzy trzymają w szpitalach porządek. Oraz wolontariuszom, których jest coraz więcej. Naszymi działaniami wpisujemy się w ten zryw solidarności – podkreśliła Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.4879 sekundy