Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. kancelaria sejmiku.)

Radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz pierwszy obradowali w sposób zdalny. Głównym tematem sesji online był stan bezpieczeństwa w województwie oraz sytuacja epidemiczna w regionie. Radni województwa zaakcentowali także 30-lecie samorządu terytorialnego.

Sesja województwa obejmowała 36 punktów i po raz pierwszy w historii sejmiku odbyła się online. W sali sesyjnej, poza pracownikami kancelarii sejmiku, znajdowali się tylko przewodnicząca sejmiku, marszałek województwa oraz skarbnik województwa. Wszyscy pozostali radni uczestniczyli w obradach online, za pomocą narzędzia umożliwiającego zabieranie głosu w debacie oraz głosowanie, a także elektroniczną rejestrację posiedzenia. Transmisja sesji została udostępniona publicznie w czasie rzeczywistym, na dotychczasowych zasadach. 

- Przetestowaliśmy tę możliwość już wcześniej. Radni używali tej formy już na komisjach sejmiku. Testy przebiegły sprawnie, takie wrażenie mam również odnośnie sesji sejmiku. To bezpieczna forma, która w czasach pandemii umożliwia nam zachowanie ciągłości naszej pracy. Będziemy korzystali z tej formy w zależności od sytuacji pandemicznej - powiedziała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Na początku radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim. Raport na temat aktualnej sytuacji pandemicznej w województwie przedstawił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

- Był to ważny sejmik, ponieważ chcieliśmy uruchomić finanse na nasze inwestycje drogowe, na inwestycje w szpitalach, to ważne, by gospodarka i system inwestycyjny nie stanął w tej sytuacji. Dotychczas na walkę z pandemią w regionie przeznaczyliśmy znaczne środki (80 mln zł) i cały czas staramy się zwiększyć tę kwotę. Chcieliśmy też podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia. To ważne, by dać wyraz solidarności z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu - powiedział marszałek.

W sesji udział wzięli także: Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski, Andrzej Zakrzewski - dyrektor NFZ w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. wet. Janusz Dzisko, którzy także przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią w regionie.

Radni sejmiku województwa przyjęli także stanowisko w sprawie 100-lecia urodzin papieża Jana Pawła II oraz zaakcentowali 30-lecie samorządu terytorialnego. 

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do samorządu gminnego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Sejm RP uchwałą z dnia 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego ustanowił dzień 27 maja „Dniem Samorządu Terytorialnego”. Budowanie samorządu terytorialnego w Polsce zakończyło się w 1998 roku utworzeniem jednostek samorządu terytorialnego na poziomie województw i powiatów.

Dorobek samorządu terytorialnego w Polsce to wytężona praca wielu zaangażowanych środowisk lokalnych, ponadlokalnych i regionów. Szczególnie ważne zadania zrealizowano na szczeblu regionalnym, gdzie w szczególności dzięki funduszom unijnym wykonano tytaniczną pracę w wielu obszarach życia społecznego, takich jak transport regionalny, gospodarka, wojewódzka ochrona zdrowia, kultura i w innych dziedzinach będących w ustrojowych kompetencjach samorządów województw. Działalność województwa pokazała, iż doskonale wpisuje się on w realizację potrzeb społeczeństwa na szczeblu regionu.

Reforma samorządowa jest dziś uznawana za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 30-Iecia. To w dużej mierze dzięki tym zmianom Polska to dziś państwo demokratyczne, zdecentralizowane, realizujące konstytucyjną zasadę pomocniczości i kultywujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

- Z okazji tego święta wszystkim osobom, które tworzą samorząd, które pracowały i wciąż pracują dla dobra regionalnej wspólnoty, pracownikom samorządowym, radnym, emerytom składam życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję Wam za dotychczasową wspólną codzienną pracę i zaangażowanie - powiedziała w przemówieniu Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2743 sekundy