Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Zgłoszenia do konkursu „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” przyjmowane są do 30 października 2020 roku.

Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków).

Opisy powinny zawierać działania na rzecz społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.

– Coraz więcej jest osób określanych mianem seniorów, którzy przy odrobinie wsparcia potrafią zdziałać bardzo wiele. Wiemy, że zmotywowani ciekawymi zajęciami potrafią się zaktywizować, zorganizować i chętnie sięgają do proponowanych im działań. Nagradzając seniorów, chcemy ich wyróżnić za pracę na rzecz swojego otoczenia - mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat może zgłosić się osobiście.

Zwycięzców poznamy podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które zaplanowano w listopadzie w Olsztynie.

Organizatorem inicjatywy jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.


Załączniki są do pobrania poniżej.

Artykuł załadowany: 0.2339 sekundy