Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe.)

19 głosami aprobaty i bez głosu sprzeciwu – tak radni Sejmiku zagłosowali nad propozycją budżetu regionu na 2021 rok. Budżet samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przewiduje dochody na poziomie 920 milionów złotych, wydatki w wysokości 954 milionów i prawie 34-milionowy deficyt. 

- Przyszłoroczny budżet będzie dla samorządu województwa rekordowy. Zarówno dochody, jak i wydatki są większe od tegorocznych o mniej więcej 100 milionów złotych. Ponad 50% z tego budżetu przeznaczamy na inwestycje, z czego ponad 405 mln złotych na inwestycje drogowe. Nie moglibyśmy zaplanować takiego budżetu bez środków unijnych, które są ważnym elementem przyszłorocznych wydatków i inwestycji – powiedział Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Budżet samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przewiduje dochody na poziomie 920 milionów złotych, wydatki w wysokości 954 milionów i prawie 34-milionowy deficyt. W przyszłorocznych wydatkach zabezpieczono środki m.in. na inwestycje drogowe, infrastrukturę kolejową oraz  służbę zdrowia. 

- Budżet województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowany został bardzo odpowiedzialnie. Przewiduje duże inwestycje, na które przeznaczono połowę przyszłego budżetu. Infrastruktura drogowa, służba zdrowia, czy kultura to tylko niektóre z nich. To solidny budżet na ciężkie czasy – komentuje Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Na ostatniej w tym roku XXII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego radni podjęli także uchwały związane m.in. ze współpracą międzynarodową województwa oraz obwodami łowieckimi.

Następna sesja sejmiku odbędzie się w lutym 2021 roku.


BUDŻET WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK

W budżecie na przyszły rok zaplanowano dochody na poziomie 920,8 mln zł (z czego dochody bieżące to kwota 581 mln zł, natomiast majątkowe 339,8 mln zł). Budżet na najbliższe miesiące po stronie wydatków zamyka się ogólną kwotą 954,6 mln zł, której znaczną część stanowią wydatki majątkowe (kwota 481,8 mln zł).

Aż 380,1 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe i mostowe. Ponadto 25 mln zł zostanie przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury. Wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności ma Program Chodnikowy i Nakładkowy, którego kontynuacja jest planowana na 2021 rok.

Wyjątkowo duży nacisk położono na zabezpieczenie finansowania zadań w systemie ochrony zdrowia. W 2021 roku na te cele samorząd województwa przeznaczy 21,7 mln zł. Względem roku 2020 jest to wzrost aż o ponad 61,7%.

Na realizację zadań z zakresu organizacji transportu publicznego (kolejowego, autobusowego) zaplanowano wydatki w kwocie 114,4 mln zł. Względem 2020 roku jest to wzrost o ok. 14,8 mln zł. W projekcie budżetu wydzielono kwotę 34,1 mln zł na oświatę. Państwowa subwencja na ten cel jest niższa o ponad 200 tys. zł niż rok temu. W związku z tym, że pokrywa ona zaledwie ok. 61,8% ponoszonych kosztów, brakującą kwotę z własnych środków musi pokryć samorząd województwa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jeden z najważniejszych działów budżetu samorządu województwa. W 2021 roku na rozwój i upowszechnianie kultury przeznaczone zostanie 86,4 mln zł. W tej kwocie mieści się także 900 tys. zł na ochronę zabytków. W porównaniu z projektem budżetu na 2020 rok, w tym dziale notuje się wzrost o niemal 7 mln zł. Samorząd województwa przeznaczy także 33 mln zł na szeroko pojmowaną pomoc społeczną, inwestycje w rynek pracy, włączenie społeczne.

W kwocie ponad 6,4 mln zł mieszczą się działania w zakresie szeroko pojmowanej ochrony środowiska. Planowane jest opracowanie programu ochrony powietrza, a także ekspertyzy dotyczącej wprowadzenia uchwały antysmogowej w województwie. Ze wspomnianej kwoty ok. 4,8 mln zł trafi do parków krajobrazowych. Kwotę w łącznej wysokości 1,7 mln zł przeznaczono na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, PSP, ratownictwa wodnego.

W 2021 roku zaplanowano środki w budżecie na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Granty Sportowe Marszałka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, czy też Warmińsko-Mazurski Program Aktywizacji Działkowców. W budżecie zaplanowano także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3282 sekundy