Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. UM w Olsztynie.)

Na XXVII sesji sejmiku województwa radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Na realizację zadań publicznych w 2020 roku samorząd województwa przeznaczył ponad 4,5 mln złotych.

Majowa sesja sejmiku rozpoczęła się od wysłuchania informacji na temat współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 oraz sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021”.

- Miniony rok był bardzo trudny, jeśli chodzi o działalność organizacji pozarządowych. Pandemia dotknęła różne branże i sektory, w tym także sektor organizacji pozarządowych. Samorząd województwa zdaje sobie z tego sprawę i wspiera wszelkie działania trzeciego sektora, przekazując na ich działalność w minionym roku ponad 4,5 mln złotych - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Na XXVII sesji sejmiku radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU” (ZOBACZ WIĘCEJ) oraz uchwałę w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 29 czerwca 2021 roku.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

TEMATY Region
Artykuł załadowany: 0.3478 sekundy