Przewodnicząca Sejmiku w Info
Bernadeta Hordejuk.

Bernadeta Hordejuk.

Drodzy Czytelnicy, rozpoczynamy cykl artykułów autorstwa Bernadety Hordejuk, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która jest także jednym z dwunastu przedstawicieli Polski w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Będziemy w nich informować o najważniejszych sprawach wojewódzkich, które rozstrzygane są w sejmiku, o strategiach rozwoju regionu, możliwościach pozyskiwania unijnych dotacji oraz o priorytetach w zakresie różnych dziedzin życia. Wszystko to z myślą o mieszkańcach regionu, o ich potrzebach i marzeniach.

BERNADETA HORDEJUK: 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do comiesięcznych publikacji dotyczących spraw wojewódzkich. Jako przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego jestem w centrum wydarzeń wojewódzkich, znam problematykę i sprawy, które dotyczą mieszkańców całego regionu. Przez dwie poprzednie kadencje byłam przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu. Zatem ochrona zdrowia i tematyka społeczna są mi szczególnie bliskie. Jednak jako przewodnicząca sejmiku zajmuję się całym spektrum tematyki, leżącej w gestii zarządu województwa. Jestem także członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, który jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Główną rolą Kongresu jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę  Kongres przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, co i dla mnie jest sprawą priorytetową. Ponadto pracuję w Komisji Zdrowia Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Komisje pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP, w sprawach związanych m.in. z reprezentowaniem interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich, inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych w takich obszarach, jak finanse publiczne, obszary wiejskie, żywność, nauka i edukacja, infrastruktura czy też kultura i dziedzictwo narodowe oraz inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Rolą komisji jest także reprezentowanie Związku Województw RP w pracach nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi.

Zapraszam serdecznie do kontaktu w sprawach ważnych dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.
 

Bernadeta Hordejuk

E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl.
Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.202 sekundy