Przewodnicząca Sejmiku w Info
Bernadeta Hordejuk.

Bernadeta Hordejuk.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa coraz popularniejsza wśród mieszkańców Warmii i Mazur – na to wskazują aktualne dane.

Bezpieczeństwo regionu to zagadnienie, które leży na sercu wszystkim radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Na ostatniej sesji jeden z tematów dotyczył stanu bezpieczeństwa publicznego w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2018. Wskazano również kierunki działań w tym zakresie w roku bieżącym, 2019.

Policja to służba, która działa efektywniej, kiedy współdziała ze społeczeństwem i w tym zakresie następuje wyraźny rozwój. Mowa m.in. o debatach społecznych, które pozwalają poznać potrzeby społeczności lokalnych. Wszystko po to, by eliminować zagrożenia, patologie społeczne i cyberzagrożenia.

Cyberprzestępczość, bazy DNA i pseudokibice

Priorytetem było w ubiegłym roku, i jest w bieżącym, podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych, współczesnych zagrożeń w tym właśnie cyberprzestępczości, ale także przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Policja pracuje nad zwiększeniem możliwości wykorzystania baz danych DNA i AFIS poprzez utworzenie stanowisk dostępnych do baz w pracowniach genetyki sądowej. Ważnym aspektem jest także podniesienie świadomości funkcjonariuszy w zakresie wykorzystania informacji uzyskanych z krajowych i zagranicznych baz. Jednym z punktów strategii  jest także optymalizacja działań na rzecz zwalczania przestępczości „pseudokibiców”.

Policja na Warmii i Mazurach z dużym zaufaniem społecznym

Dobra wiadomość jest taka, że Policja jest wciąż najwyżej ocenianą instytucją publiczną (badania CBOS z września 2018 r.). W województwie warmińsko-mazurskim w minionym roku wykrywalność przestępstw wzrosła i wynosiła 75,4%. Wypadków w ruchu drogowym było 1 273, śmierć poniosło w nich 140 osób, a 1 491 doznało obrażeń ciała. Wciąż jest wysoki poziom wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. W 2018 roku liczba zabitych wyniosła 5, a w roku 2017 - 10. Przedstawiono także dane dotyczące utonięć, w sezonie turystycznym. Od 1 maja do 30 września służbę, na wodach  Warmii i Mazur, pełnili policjanci z 13 jednostek terenowych podległych KWP w Olsztynie. O bezpieczeństwo dbało 54 policyjnych wodniaków, przeszkolonych w zakresie ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystano 31 jednostek pływających. Przeprowadzono 923 interwencje oraz 12 akcji ratunkowych na wodzie. Odnotowano 16 zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu wodnym, w tym 1 kolizję spowodowaną przez nietrzeźwego sternika. W 30 przypadkach kontroli jednostek pływających okazało się, że sternik był nietrzeźwy. W 2018 roku w województwie odnotowano 49 przypadków utonięć, w tym 15 ofiar było pod wpływem alkoholu i byli to wyłącznie mężczyźni.

Mapa zagrożeń – łącznik między Policją i obywatelami

Podczas rozmów o bezpieczeństwie, które podejmuje się w sejmiku, sporo miejsca poświęca się Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stała się łącznikiem między Policją a społeczeństwem. Dzięki tej aplikacji Policja ma możliwość uzyskania informacji od obywateli o problemach i zagrożeniach, które w ich odczuciu są istotne i uciążliwe. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Popularność KMZB wyraźnie rośnie. Na dzień 4 stycznia 2019, czyli od początku funkcjonowania Mapy, naniesiono 34 279 zagrożeń, z czego 20 024 dotyczyło ruchu drogowego, a 14 255 zgłoszeń prewencyjnych zostało potwierdzonych. Najczęstszym zgłaszanym problemem jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura. Obywatele są wyraźnie zainteresowani tym sposobem komunikacji, a aplikacja zdaje egzamin w stu procentach. Stąd jednym z priorytetów bezpieczeństwa jest dalsza promocja tej formy dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Warmii i Mazur.

Najbliższe działania Policji

Co jest do zrobienia w 2019 roku? M.in. popularyzowanie wspomnianych map zagrożeń i praca nad utrzymaniem aktualnego stanu bezpieczeństwa; przygotowanie działań z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. W 2019 roku ruszy także budowa nowych siedzib komend z terenu województwa, w niektórych miastach nastąpi sfinalizowanie budów. Mowa  o Elblągu, Bartoszycach, Korszach, Iłowie-Osadzie, Jezioranach, Pasymiu, Świętajnie, Wielbarku, Łukcie i Olsztynie.

Bernadeta Hordejuk

E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl.
Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2034 sekundy