Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 października 2019, 10:38

(Fot. materiały prasowe.)

Dopalacze to wciąż poważne zagrożenie, choć przepisy prawa pomagają już walczyć z tym zjawiskiem - pisze w swoim kolejnym artykule Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk. Tym razem publikacja poświęcona jest działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie - z naciskiem na aktywność WSSE właśnie w zakresie walki z tym zagrożeniem.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie ma także swój udział w kwestii bezpieczeństwa, gdyż, jak wiadomo, zdrowie mieszkańców regionu jest równie ważne, jak ich poczucie bezpieczeństwa na ulicach czy na wodach. 

Nadzór nad środowiskiem pracy

WSSE prowadzi nadzór sanitarny m.in. nad środowiskiem  pracy. Wskazuje zagrożenia, prowadzi pomiary, bada stężenia i natężenia czynników szkodliwych. Wszystko po to, by zminimalizować zły wpływ tych czynników. 

Nadzorem sanitarnym w regionie objętych jest około 6 000 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest ponad 190 tysięcy pracowników. Jakie są najczęstsze uchybienia? Brak aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, a także zły stan zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz pomieszczeń pracy. Bywają także uchybienia związane z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, w tym nieprawidłowe oznakowanie opakowań, czy brak kart charakterystyki, itd. 

Na koniec 2018 roku przekroczenia w tym zakresie odnotowano w 213 zakładach, w których narażonych było 5 679 osób. Największa liczba osób pracujących w przekroczeniach NDS/NDN zatrudniona jest w zakładach przemysłu drzewnego i meblarskiego – przy pozyskaniu drewna, spożywczego, metalurgicznego i tworzyw sztucznych. 

Sektor gospodarki odpadami pod szczególnym nadzorem

W latach 2017-2018 szczególnym nadzorem objęte były zakłady pracy w sektorze gospodarki odpadami i ściekami. Dlaczego? Ponieważ tam pracownicy są narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych (bakterii, wirusów i grzybów). Przeprowadzono 207 kontroli, wydano 83 decyzje zmierzające do usunięcia zaistniałych  nieprawidłowości. W większości przypadków pracodawcy usunęli je.

Choroby zawodowe – borelioza wciąż na podium

Jeśli chodzi o choroby zawodowe, to wśród stwierdzonych w 2018 r. (ogółem było 105 przypadków) dominują choroby zakaźne, pasożytnicze  albo ich następstwa  - 95 przypadków  (90,5%), w tym odnotowano 91 przypadków zawodowych zachorowań na boreliozę (głównie u rolników - 66 przypadków, pracowników leśnych - 17). Odnotowano także 4 zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (u rolników indywidualnych). 

Ważną informacją jest na pewno to, że na lata 2019-2020 zaplanowano wzmożony nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad warunkami pracy osób narażonych na substancje rakotwórcze lub mutagenne zawarte w lekach cytostatycznych. 

Dopalacze! W 2018 r. zgłoszono 64 zatrucia

Także Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się kwestią stosowania, głównie przez dzieci i młodzież, dopalaczy. Jak wiadomo m.in. z mediów, dopalacze są przyczyną bardzo poważnych zatruć, a czasami zgonów. W 2018 r. w naszym województwie zgłoszono 64 przypadki podejrzeń zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami. W 2017 roku było ich 91. Służby sanitarne wkraczają także w sytuacji, kiedy dochodzi do wytwarzania i wprowadzania do obrotu tych środków. Inspektorzy sanitarni wycofują je z obrotu, nakazują ich zniszczenie oraz nakładają kary pieniężne w wysokości od 20 tys. zł do 1  mln zł. Od 2013 r. inspekcja wojewódzka nałożyła ogółem 64 kary na sumę ponad 3 mln zł. Natomiast od lipca 2017 r. wszystkie sklepy stacjonarne, w których sprzedawano dopalacze, zostały zlikwidowane. Zmienił się także przepis prawa w tym zakresie. Od 21 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z nimi nowe substancje psychoaktywne (NSP) traktowane są na równi z narkotykami i podlegają przepisom prawa karnego, a nie jak dotychczas administracyjnego. Ponadto wykaz narkotyków, w tym także NSP i ich grup, obecnie ujęty jest w rozporządzeniu, co skraca czas potrzebny do prowadzenia prac legislacyjnych i wprowadzenia na listę substancji zakazanej nowej substancji psychoaktywnej, która pojawia się na rynku. Inspekcja prowadzi także intensywne działania edukacyjno-prewencyjne wśród dzieci i młodzieży, czyli grup szczególnie zagrożonych. 

Bernadeta Hordejuk

E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl.
Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.267 sekundy