Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ30 marca 2020, 14:30

(Fot. materiały prasowe.)

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego walczy z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Władze regionu przekażą na ten cel ponad 70 mln zł. Znaczna część środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego znajduje się w gestii władz centralnych, ale tylko solidarność i mobilizacja sił ze strony samorządów i mieszkańców może przynieść efekty. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmuje działania i bierze czynny udział w zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19. Chcemy uchronić mieszkańców województwa przed skutkami wirusa, dlatego przekazujemy znaczne środki, wspierając szpitale i usługi medyczne – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku.

g

Dzięki przesunięciom między osiami RPO możliwe było przeznaczenie dodatkowych środków na doposażenie placówek służby zdrowia.

Zakłada się wsparcie sektora ochrony zdrowia poprzez:

1) rozszerzenie zakresu wsparcia osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych o:
- inwestycje nie tylko w szpitale, ale i w laboratoria diagnostyczne, w przypadku których występuje wyraźny związek z zaistniałą sytuacją kryzysową;
- tymczasowe dostosowywanie szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki;
- zakupy aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym wersji mobilnych) oraz leków;
- zakupy sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku, itp.), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów, itp.;
- zakupy specjalistycznego sprzętu do transportu chorych;
- prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu;
- tymczasowe obiekty kubaturowe związane z diagnostyką i leczeniem.

2) zasilenie budżetu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 29 mln zł (6,8 mln euro). Środki te pochodziłyby z budżetu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, z czego:
- 2,5 mln euro z gospodarki odpadowej;
- 3,1 mln euro z gospodarki wodno-ściekowej;
- 1,2 mln euro z ochrony różnorodności biologicznej.

Władze samorządu na bieżąco aktualizują budżet, szukając dodatkowych środków na walkę z pandemią.

W województwie warmińsko-mazurskim odnotowano (stan na 30.03.2020, g. 9:00) 57 zakażeń, hospitalizacji poddanych jest ponad 50 osób, na kwarantannie przebywa ponad 5 600 osób, a nadzorem epidemiologicznym objętych jest ponad 2 700 mieszkańców regionu.

- Samorząd województwa włącza się do walki z wirusem, jednak wiele zależy także od nas. Zachowajmy się odpowiedzialnie, zostańmy w domach i nie wychodźmy bez potrzeby. Tylko w taki sposób szybciej zwalczymy skutki pandemii - dodaje Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2943 sekundy