Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ8 września 2020, 09:44

(Fot. materiały prasowe.)

W Pradze odbyło się I Forum Regionów Grupy Wyszehradzkiej V4. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Do stolicy Czech zjechali przedstawiciele ponad 20 regionów z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

- To dobra okazja, żeby wymienić doświadczenia i wypracować wspólne kierunki działania. Podczas pandemii potrzeba wzajemnej współpracy, kontaktu i porozumienia stała się jeszcze bardziej wyrazista. Często to my - regiony, zmagaliśmy się ze skutkami i zmianami, które zachodziły w ostatnich miesiącach i które zachodzić będą w najbliższym czasie. Dlatego musimy być solidarni, bo tylko w ten sposób uda nam się przezwyciężyć zagrożenia – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o tematach związanych z cyberbezpieczeństwem władz, szpitali oraz strategicznych instytucji. Ważnymi zagadnieniami były również rozwój regionalny, współpraca w dziedzinie turystyki, kultury, ochrona zabytków i środowiska. Nie zabrakło także dyskusji o działaniach, których celem jest poprawa jakości życia w regionach.

Zgodnie stwierdzono, że współdziałanie w ramach Europejskiego Komitetu Regionów w obecnej sytuacji ukierunkowane powinno być  przede wszystkim na przezwyciężenie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Uczestnicy podkreślili ponadto, że konieczny jest lobbing na rzecz maksymalnego wykorzystania wieloletnich ram finansowych na potrzeby poszczególnych regionów.

1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, która potrwa przez rok. Program działań na najbliższe 12 miesięcy będzie koncentrował się na czterech kwestiach związanych zarówno z polityką europejską, jak i regionalną.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2124 sekundy