Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ19 października 2020, 10:51

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Rok 2020 kończy siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej, w której realizowane są programy operacyjne w zakresie polityki spójności. Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone były na 16 programów regionalnych. Ich celem było wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Na Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WM) otrzymaliśmy 1,72 mld euro. Dzięki programowi sfinansowano m.in. inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Poza tym w mijającej perspektywie finansowej inwestowano w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia, czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

- Z inwestycji realizowanych przy wsparciu środków unijnych korzystamy niemalże codziennie. Są to m.in. budynki użyteczności publicznej, drogi, infrastruktura, komunikacja. To wszystko jest namacalne. Można śmiało postawić tezę, że każdy mieszkaniec Warmii i Mazur był lub jest beneficjentem tych środków. Wsparcie unijne to niezaprzeczalny dowód solidarności Unii Europejskiej i jej idei jako wspólnoty. Cieszy mnie fakt, iż województwo warmińsko-mazurskie efektywnie wykorzystało te fundusze – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Środki z RPO WM rozdysponowane są według wniosków składanych przez lokalne samorządy, przedsiębiorców, bezrobotnych, czy organizacje społeczne. Wszystko to zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada już analizy minionych lat, w związku z realizacją RPO, łącznie z prognozami dotyczącymi ostatniego kwartału tego roku. Wynika z nich, że choć w tym roku pandemia zachwiała gospodarką, to realizacja projektów w ramach RPO wypełni założone cele. Kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej przewidziana jest na lata 2021-2027. Również tym razem Polska ma być jednym z większych beneficjentów programu.

- Dziwią mnie wypowiedzi niektórych polityków, którzy podważają sens bycia w tej wspólnocie. Obecny rząd przejada pieniądze, z których nic nie wynika. Na wybory, które zagrażały życiu i zdrowiu Polaków, na telewizję publiczną, która serwuje nam propagandę, na bezużyteczny sprzęt medyczny, który teraz jest niezwykle potrzebny. Na tle inwestycji unijnych argumenty przeciwników Unii Europejskiej wypadają nadzwyczaj absurdalnie – dodaje Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3203 sekundy