Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ13 grudnia 2020, 14:01

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Na stronie internetowej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 oraz na Platformie Przedsiębiorczości Warmii i Mazur została opublikowana Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r. 

Z danych możemy się dowiedzieć m.in. o sytuacji gospodarczej i rynku pracy.

- Dane pokazują, że sytuacja jest dynamiczna. Trudno zgadnąć, jaki będzie kolejny rok pod względem gospodarczym, jednak trzeba się przygotować na to, że tempo wzrostu płac w najbliższej przyszłości będzie ulegało obniżeniu w większości branż, za wyjątkiem przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, handlu internetowego oraz dostarczających usługi IT wspierające pracę zdalną – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Analiza oparta jest o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. regionalny barometr koniunktury gospodarczej. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim opracowywane są co kwartał. Dokument dostępny jest w zakładce Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/diagnoza-sytuacji-spoleczno-gospodarczej oraz w zakładce Raporty i dokumenty/Regionalny barometr koniunktury gospodarczej: https://biznes.warmia.mazury.pl/raport-i-dokumenty/).


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2905 sekundy