Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe.)

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 200 tysięcy złotych na dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych w ramach konkursu "OKO Promocji 2021".

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest angażowanie organizacji pozarządowych z regionu do podejmowania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego.  

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać na realizację zadania, wynosi 10 tys. zł. W ubiegłym roku do konkursu wpłynęło 56 ofert. Komisja wybrała spośród nich 14 projektów, które otrzymały finansowe wsparcie.

– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że województwo warmińsko-mazurskie jest regionem otwartym na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tym konkursem chcemy doceniać najciekawsze inicjatywy i przedsięwzięcia regionalnych stowarzyszeń oraz fundacji – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku (do godz. 15), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 1 czerwca 2021 roku. Pytania dotyczące tej inicjatywy przesyłać można na adres mailowy: biuropromocji@warmia.mazury.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3868 sekundy