Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ17 czerwca 2021, 13:34

(Fot. Polska Drewniana.)

Obszary wiejskie to jeden z fundamentów województwa. Województwo warmińsko-mazurskie to nie tylko turystyka, meblarstwo i  przemysł wodny. To także rozległe obszary wiejskie, które dzięki środkom z samorządu województwa mogą się rozwijać i konkurować z innymi regionami, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Samorząd województwa obszarom wiejskim dedykuje wiele projektów, w tym m.in.  w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. W 2020 roku na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Samorząd Województwa przeznaczył pół miliona złotych.  A od początku 2018 roku suma udzielonego wsparcia to prawie milion osiemset tysięcy złotych. Ideą „Małych Grantów Sołeckich”  jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

- To ważne wsparcie dla mieszkańców sołectw wpisujące się w budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury rozwoju zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z kolei suma udzielonej pomocy od początku obecnej kadencji Sejmiku Województwa w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” to prawie milion złotych. Celem konkursu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Mieszkańcy obszarów wiejskich mogą także liczyć na środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z programu mogą być finansowane m.in. inwestycje związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych lub  gospodarką wodno-ściekową. Dotychczas samorząd województwa w ramach programu przeznaczył kwotę 273 243 638,02 zł. 

- Nasze działania dotyczące wspierania obszarów wiejskich przynoszą imponujące efekty. Gdy porównamy wieś sprzed kilku lat, a spojrzymy na nią teraz, to jest to ogromny rozwój i modernizacja. Będziemy w dalszym ciągu wspierać obszary wiejskie, gdyż jest to jeden z fundamentów naszego województwa - podkreśla Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.6131 sekundy