Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ2 grudnia 2021, 10:59
Sesja sejmiku województwa - 30 listopada 2021 roku.

Sesja sejmiku województwa - 30 listopada 2021 roku.

Dwa stanowiska radnych województwa. Podczas XXXII sesji sejmiku województwa dużo emocji wywołały stanowiska w sprawie wsparcia dla służb mundurowych oraz stanowisko w sprawie walki z pandemią koronawirusa. Radni przyjęli także wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

W trakcie obrad radni przegłosowali program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027 oraz program na 2022 rok.

Radni województwa na wsparcie organizacji pozarządowych w 2022 roku głosami 18 - za”, 4 - „przeciw” i 7 - „wstrzymujących się” przekazali ponad 5,5 mln złotych.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jedno z istotnych działań samorządu. Podjęcie tych uchwał umożliwia organizowanie konkursów otwartych w szeroko rozumianych zadaniach zlecanych organizacjom pozarządowym - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Dużo emocji wywołało głosowanie nad stanowiskiem w sprawie poparcia służb mundurowych. Oddzielne dokumenty w tej sprawie wnieśli radni Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz radni klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatecznie głosami 18 - „za”, 9 - „przeciw”, przyjęto projekt stanowiska koalicji sejmikowej w sprawie wsparcia dla służb mundurowych, samorządów i organizacji społecznych działających na granicy polsko-białoruskiej. W stanowisku radni zaapelowali m.in. o niezwłoczne umożliwienie niesienia pomocy wyspecjalizowanym organizacjom społecznym, takim jak m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

„Konieczne jest też otwarcie nieskrępowanego dostępu mediom, które, informując o zaistniałych wydarzeniach, umożliwią społeczeństwu dostęp do w pełni obiektywnych informacji o wydarzeniach, co przyczyni się do zwiększenia potrzebnego wsparcia społecznego dla żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących granice Rzeczypospolitej Polskiej” - czytamy w stanowisku.

Radni przyjęli (18 - „za”, 8 - „przeciw”) także stanowisko w sprawie walki z pandemią koronawirusa COVID-19. W stanowisku zaapelowali o 

„wprowadzenie rozwiązań respektujących i wprowadzających powszechne użytkowanie paszportów covidowych, tzw. Green Pass. Zwracamy się o to, by wzorem innych państw europejskich osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 mogły przebywać w przestrzeni publicznej jedynie w koniecznych, uzasadnionych przypadkach. Dodatkowo należałoby wprowadzić obowiązek szczepień w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej.[…]. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznaje za konieczne wprowadzenie pilnych rozwiązań w tej sprawie. Zdaniem radnych Warmii, Mazur i Powiśla pozwoli to na znaczne ograniczenie zachorowań i zgonów naszych obywateli z powodu koronawirusa".


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.


Do pobrania:
- Stanowisko w sprawie wsparcia dla służb mundurowych, samorządów i organizacji społecznych działających na granicy polsko-białoruskiej.
- Stanowisko w sprawie walki z pandemią koronawirusa COVID 19.

Artykuł załadowany: 0.2623 sekundy