Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ29 grudnia 2021, 14:13
Sesja sejmiku województwa.

Sesja sejmiku województwa.

Na ostatniej w tym roku sesji sejmiku radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nadania mu statutu.

Rada ma wspierać m.in. rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży.

Przyjęty na XXXIII sesji sejmiku statut zawiera m.in. zasady działania młodzieżowego sejmiku województwa, tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowego sejmiku województwa.

- Prezentując w swych działaniach wizję, potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia mieszkańców województwa, młodzieżowy sejmik będzie pełnił rolę łącznika z władzami i ich instytucjami przy realizacji wspólnych celów na rzecz rozwoju regionu. Funkcjonowanie młodzieżowego sejmiku wzmocni działania na rzecz idei samorządowej wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne - wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

Za przyjęciem uchwały głosowało 28 radnych województwa.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2307 sekundy