Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ31 stycznia 2022, 11:07

(Fot. UM Olsztyn.)

W trybie online odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej, turystyki i sportu oraz ochrony zdrowia.

Przedstawiciele poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego omówili zakresy merytoryczne przeznaczonych do zlecenia zadań, zasady oceny formalnej oraz merytorycznej składanych ofert.

- Organizacje pozarządowe to jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Otwarte konkursy w ramach ofert z zakresu polityki społecznej, turystyki i sportu oraz ochrony zdrowia, to jedna z form pomocy, którą Samorząd Województwa kieruje dla organizacji trzeciego sektora. Żeby usprawnić ten proces, zorganizowane zostało spotkanie, na którym omówione zostały wszystkie kwestie dotyczące składania wniosków. Z materiałów pomocniczych można korzystać, nawet jeśli ktoś nie mógł być obecny na spotkaniu. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi dokumentami i do składania wniosków w ramach ofert konkursowych – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele zarządu województwa - Marcin Kuchciński (wicemarszałek województwa) oraz Jolanta Piotrowska (członek zarządu).

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zachęcamy do kontaktu z osobami zajmującymi się poszczególnymi konkursami. Dane kontaktowe znajdują się na końcu każdej z prezentacji.

ZOBACZ PREZENTACJE:
- Zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- Zadania z zakresu sportu.
- Zadania z zakresu zdrowia publicznego.
- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2635 sekundy