Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ10 lutego 2022, 10:55

(Fot. materiały prasowe.)

Do 31 marca 2022 roku trwa nabór wniosków do dziewiątej edycji konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Wydarzenie organizowane jest przez samorząd województwa.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

W 2021 roku kapituła konkursowa uhonorowała Stanisława Czachorowskiego (prof. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

- Przyroda jest jednym z filarów naszego województwa, ma duży wpływ na decyzje i długofalowe działania podejmowane w ramach strategii rozwoju. Konkurs, o którym mowa, jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz ochrony środowiska i wspierania postaw proekologicznych. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tym zaszczytnym konkursie - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

WIĘCEJ INFORMACJI.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.5212 sekundy