Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe.)

Radni sejmiku wypowiedzieli rosyjskim samorządom umowy o współpracy. To efekt specjalnie w tym celu zwołanej XXXV sesji sejmiku, która odbyła się 3 marca 2022 roku.

Porozumienie o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska) i administracją obwodu kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) podpisano 19 września 2001 roku.

Przez ponad 20 lat w ramach współpracy zrealizowano kilkadziesiąt wspólnych projektów - m.in. w obszarze ochrony zdrowia, kultury i sportu.

W kwietniu 2022 roku swoją 20. rocznicę obchodziłoby także „Porozumienie o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego” z dnia 9 kwietnia 2002 roku.

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie funkcjonowania Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. 

„Wobec agresji wojennej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wnioskuje do Parlamentów Regionalnych - członków Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku z Polski i Niemiec o  wykluczenie z dalszych prac tego gremium na czas nieokreślony Dumy Obwodu Kaliningradzkiego” - czytamy w stanowisku.

W sprawie podjęcia uchwał i stanowiska radni sejmiku decyzje podjęli jednomyślnie.

- W związku z nieuzasadnioną, agresywną interwencją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i naruszeniem zasad suwerenności oraz prawa do samostanowienia narodów, które należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wyraża sprzeciw wobec działań Rosji oraz postanawia wypowiedzieć porozumienia w trybie natychmiastowym - uzasadnia podjęcie uchwał Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Podczas sesji radni zadecydowali również, że 200 tys. zł z budżetu województwa zostanie przekazane partnerskiemu obwodowi rówieńskiemu na Ukrainie.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 29 marca 2022 roku.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.


DO POBRANIA:

Artykuł załadowany: 0.2584 sekundy