Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ27 kwietnia 2022, 13:22

"Grodzisko" w Karasiu jest odbudowywane po pożarze. Trzeci etap tego przedsięwzięcia to jeden z dwóch lokalnych projektów, które mogły liczyć na wsparcie z programu "małych grantów". (Fot. Archiwum własne.)

Samorząd województwa aktywizuje mieszkańców wiejskich obszarów.

Blisko 700 tys. zł przeznaczył samorząd województwa tylko na dwa konkursy: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku.

- Są to oddolne inicjatywy i cieszę się, że dzięki samorządowemu wsparciu powstają, a następnie są realizowane bardzo ciekawe projekty. I mam nadzieję, że posłużą kolejnym pokoleniom - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2022 roku w ramach konkursu wpłynęło 49 wniosków na ponad 783 tys. zł. Dofinansowano 29 zadań na łączną kwotę wynoszącą ponad 472 tys. zł.

W każdym zakątku województwa powstaną wiaty, altany, zadaszone sceny, ławki i stoły, grille, wybudowane zostaną lub wyremontowane przystanki (z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno), powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna do odpoczynku wpływająca na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków).

28 wniosków na blisko 440 tys. zł wpłynęło natomiast w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Pomoc finansowa została przyznana na realizację 15 zadań - na łączną kwotę 225 tys. zł. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia realizowane w sołectwach, które uczestniczą  w inicjatywie samorządu województwa - Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dzięki finansowemu wsparciu zostaną zagospodarowane przestrzenie publiczne – stworzone zostaną tereny zielone do odpoczynku i rekreacji, wybudowane przystanki, wiaty, altany, sceny czy boiska.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się również te z powiatu iławskiego. Z programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” wsparcie uzyskały:

  • Karaś w gminie Iława na odbudowę "grodziska" po pożarze jako miejsca spotkań mieszkańców sołectwa (etap III), 20 tys. zł oraz
  • Piotrkowo w gminie Susz na "Szlak zielony Krainy Kanału Elbląskiego – bazę Piotrkowo", 10,5 tys. zł.

f


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.
 

Artykuł załadowany: 0.3084 sekundy