Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie.)

Studenci z Warmii i Mazur otrzymali z rąk Gustawa Marka Brzezina stypendia naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Samorząd województwa od lat inwestuje w naukę. Jednym z najważniejszych programów wsparcia są przyznawane przez marszałka województwa stypendia naukowe.

Przyznawane są studentom, którzy są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego oraz uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. maksymalnej średniej uzyskanej na danym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Wsparcie przyznawane jest w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz w niektórych dziedzinach nauki/sztuki.

W tym roku stypendium naukowe marszałka trafi do 24 osób.

- Przyznawane stypendia są wyrazem naszego uznania dla laureatów, ich talentu i ciężkiej pracy. To elita naszego województwa, którą trzeba wspierać. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa możemy docenić te działania - powiedziała Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Finansowe wsparcie wynosi 99,5 tys. zł i pochodzi ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska (członek zarządu). Obecna była również Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.


DO POBRANIA: 
- Lista stypendystów 2022.

Artykuł załadowany: 0.3939 sekundy