Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 czerwca 2022, 18:46

(Fot. Polregio.)

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podczas sesji nadzwyczajnej 7 czerwca zdecydował, że przekaże Polregio dodatkowe pieniądze. Zgodnie z uchwałą obciąży to budżet kwotą ponad 7 mln zł, z czego 2,7 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie pensji pracowników spółki.

– Kolejarze zasługują na podwyżki, a mieszkańcy na stabilny transport kolejowy  – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – To szczególny czas i dlatego - mimo że nie jesteśmy w tej sytuacji pracodawcą - to obecnie zaproponowaliśmy radnym sejmiku uchwałę pokrycia części kosztów podwyżek z budżetu województwa.

f

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zamawia i płaci za usługę regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych spółce Polregio. Obecnie odbywa się to na podstawie umowy, którą zarząd województwa w listopadzie 2020 roku podpisał po kilkumiesięcznych negocjacjach. Opiewająca na ponad 414 mln zł umowa została zawarta na okres 6 lat, by zapewnić stabilność oferty przewozowej.

W 2022 roku samorząd zaplanował na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł, co jest wzrostem w porównaniu do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. W maju związki zawodowe Polregio zagroziły wstrzymaniem wyjazdu pociągów na trasy i strajkiem generalnym, żądając wzrostu wynagrodzeń.

- Podkreślić należy, iż udziały spółce, jaką jest Polregio, to 51 procent własności Skarbu Państwa, natomiast 49 procent należy samorządów z naszego województwa warmińsko-mazurskiego. Pomimo tego, to właśnie samorządy zadbały o bezpieczeństwo podróży mieszkańców, jak również o pracowników zatrudnionych w tej spółce, dla których tak naprawdę pracodawcą jest spółka, a nie samorządy. Dla samorządu województwa najważniejsi są jednak mieszkańcy i ich potrzeby – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. 

Z inicjatywy marszałka Brzezina prowadzono rozmowy z Polregio, które miały przynieść rozwiązanie trudnej sytuacji.

– Przedstawiona propozycja, byśmy mieli pokryć całość podwyżek, była nie do zaakceptowania. Przecież zawierając umowę 2 lata temu, ustaliliśmy, że to Polregio bierze na siebie odpowiedzialność za zmienność kosztów pracowniczych – zwraca uwagę Gustaw Marek Brzezin. – Wychodząc naprzeciw zrozumiałym potrzebom kolejarzy, ale też i w trosce o sprawny transport dla naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy się pomóc Polregio. Ale sprawę trzeba rozwiązać systemowo – dodaje marszałek, który w tej sprawie zaapelował również do parlamentarzystów Warmii i Mazur, a także do Ministra Infrastruktury.

W dokumencie czytamy m.in.: 

Sytuacja samorządów w obszarze finansowania transportu kolejowego, który znacząco obciąża budżety Województw, stale się pogarsza, a ostatnie zagrożenie strajkiem i przenoszenie kosztów podwyżek pracowników POLREGIO S.A. na samorządy pokazuje, jak bardzo w tym obszarze potrzebne jest wsparcie systemowe. Istnieje duże zagrożenie, że Województwa, poszukując źródeł finansowania, zmuszone będą do ograniczania zamawianej pracy eksploatacyjnej.

Uchwała podwyższająca koszty przewozów kolejowych w roku 2022 do kwoty 70 mln zł została przyjęta jednogłośnie.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2822 sekundy