Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ22 sierpnia 2022, 13:18

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Samorząd województwa zorganizuje podczas warmińsko-mazurskich dożynek wojewódzkich konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe kół gospodyń wiejskich 2022” . Wydarzenie odbędzie się 18 września 2022 roku w olsztyneckim skansenie.

Ideą przedsięwzięcia jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej, promocję rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych.

Ważne jest również pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk twórczych w województwie warmińsko-mazurskim.

- Dożynki to najważniejsze święto polskiej wsi i wyraz hołdu dla tych, którzy przez cały rok uprawiają ziemię. To także czas podziękowań, ale również okazja do refleksji nad znaczeniem pracy rolników w życiu nas wszystkich. Doceniając trud, wysiłek i codzienną pracę, chcemy wzbogacić to wyjątkowe święto o konkurs, który będzie dla lokalnej społeczności kolejną płaszczyzną do pokazania tego, co najlepsze - powiedziała Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Stoiska wystawowe oceniane będą pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja odbywać się będzie od godz. 10.00 do 14.00.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, które działają w województwie warmińsko-mazurskim. Skład osobowy jednego KGW nie może przekroczyć pięciu osób, a w konkursie może wziąć udział maksymalnie dwanaście kół gospodyń wiejskich.

Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe: I miejsce: 2,5 tys. zł brutto, II miejsce: 2 tys. zł brutto, III miejsce: 1,5 tys. zł brutto, wyróżnienia: 1 tys. zł brutto.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2022 roku drogą mailową: dow@warmia.mazury.pl (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Wojewódzki Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe kół gospodyń wiejskich 2022”.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.347 sekundy