Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 września 2022, 11:25

(Fot. materiały prasowe.)

Sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022 roku.

Konkurs obejmował zadania zmierzające do poprawy jakości i stanu środowiska w celu podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.

Zadanie musiało być spójne z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna 30 tys. zł.

W ramach konkursu wpłynęło 25 wniosków, z czego dofinansowanych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego zostanie 13 zadań na łączną kwotę 300 tys. zł.

Zadania, które otrzymały dofinansowanie:

•    Gmina Pisz – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych”,
•    Gmina Miasto Elbląg – zadanie „Zielone przystanki w Elblągu”,
•    Gmina Stawiguda – zadanie „Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacji - skwer z nasadzeniami przy ulicy Kwiatowej w Bartągu w Gminie Stawiguda”,
•    Gmina Miejska Olsztyn – zadanie „Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie”,
•    Gmina Kurzętnik – zadanie „Zielona gmina - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Kurzętnik”,
•    Gmina Dźwierzuty – zadanie „Gminne Obserwatorium Przyrody",
•    Gmina Działdowo – zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy naturalnym zbiorniku wodnym w miejscowości Klęczkowo”,
•    Gmina Banie Mazurskie – zadanie „Park kieszonkowy „przy okrąglaku” w Baniach Mazurskich”,
•    Gmina Zalewo – zadanie „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa”,
•    Gmina Ostróda – zadanie „Mikroretencja wód w miejscowości Reszki”,
•    Gmina Piecki – zadanie „Ekorewelacja w Cierzpiętach”,
•    Gmina Kiwity – zadanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty”,
•    Gmina Biskupiec – zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu”.

- Gratuluję wszystkim nagrodzonym gminom. Zgłoszone projekty były bardzo ciekawe i pomysłowe. Mam nadzieję, że dzięki przyznanym przez samorząd województwa środkom, jeden ze skarbów naszego województwa, jakim jest natura, będzie należycie chroniony – powiedziała Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3027 sekundy