Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 września 2022, 10:57

(Fot. kadr z prezentacji raportu.)

W ciągu 4 lat, w okresie od 2016 do 2020 roku, zrealizowano wiele kluczowych dla rozwoju regionu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, szczególnie w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, wynika z Raportu o Stanie Zagospodarowania Przestrzennego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2020.

Zgodnie z art. 45 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Samorząd Województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji. Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.

Powiat iławski kluczowy dla regionu

Z raportu wynika, iż głównymi ośrodkami gospodarczymi w województwie są Olsztyn, Elbląg, Iława, Ostróda i Ełk. Szczególnie na tym tle wyróżnia się Iława i powiat iławski. Miasto jest główną stacją węzłową dla transportu kolejowego, gdzie przecinają się linie o znaczeniu krajowym i regionalnym. Powiat Iławski jest także liderem w infrastrukturze energetycznej związanej z odnawialnymi źródłami energii. W powiecie znajduje się m.in. aż 12 instalacji wiatrowych, 4 biogazowe i 7 słonecznych. Iława uznana została także za ośrodek osadniczy z wysokim potencjałem rozwojowym.

- Powiat iławski ma bardzo duży potencjał i wiele do zaoferowania. Wskazują na to nie tylko dane przedstawione w raporcie, ale także inwestycje zaplanowane na przyszłość, których raport nie zawiera. Wystarczy przypomnieć sobie, jak powiat iławski czy ostródzki wyglądał chociażby 5 lat temu,  a jak zmienił się teraz - podkreśla Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Mimo iż część inwestycji zaplanowanych na lata 2016-2020 nie została zrealizowana, to oczekuje się realizacji tych inwestycji, które nadal są planowane. 

W raporcie jako zagrożenie wskazano zmniejszającą się liczbę mieszkańców województwa, malejący przyrost naturalny i starzejące się społeczeństwo.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.262 sekundy