Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 lutego 2023, 10:24

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Samorząd województwa po raz drugi ogłasza konkurs „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”, który jest skierowany do wszystkich gmin z naszego regionu.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska związaną z realizacją lokalnych zadań z zakresu kompetencji gmin.

Na wsparcie mogą liczyć zadania związane m.in. z mikroretencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też z poprawą jakości powietrza.  

Na realizację zadań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 500 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 30 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego kosztu zadania.

Nabór wniosków potrwa od 6 lutego do 8 marca 2023 roku.

- Ogłaszając niniejszy konkurs, stwarzamy możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządów gminnych zmierzających do poprawy jakości i stanu środowiska. Liczymy na kreatywne pomysły samorządowców - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzję w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie rekomendacji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dokumentacja konkursowa jest do pobrania pod tym linkiem.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3051 sekundy