Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe.)

Uroczyste podpisanie umów związanych z konkursem „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Łącznie do gmin z terenu Warmii, Mazur i Powiśla trafi pół miliona złotych.


Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych i ochrony oraz tworzenia zieleni na terenach zabudowanych, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z produkcji ciepła (np. przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej).

Projekty mają wpływ na poprawę stanu środowiska i jednocześnie wpisują się w cele Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 - ochrona klimatu i jakości powietrza oraz zasoby przyrodnicze.


Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki.

Spośród 31 wniosków złożonych przez gminy na kwotę ponad 750 tys. zł Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o wsparciu 20 gmin w łącznej wysokości 500 tys. zł.

- Jestem przekonana, że środki przekazane gminom w znaczący sposób przyczynią się do ochrony środowiska w naszym regionie i poprawią jakość życia mieszkańców. Wśród dofinansowanych zadań są projekty instalacji paneli fotowoltaicznych, zwiększenie nasadzeń w miastach, czy budowa innowacyjnych zielonych parków zabaw. Wszystkie te działania wpisują się w nasze samorządowe działania, aby województwo warmińsko-mazurskie było regionem, w którym warto żyć - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadania, które otrzymały dofinansowanie:

•    gmina Gietrzwałd – zadanie „Zielony Gietrzwałd, etap 1 – zagospodarowanie terenów zielonych w Gietrzwałdzie” – kwota dotacji: 28 695 zł,
•    gmina Płośnica – zadanie „Zagospodarowanie działek nr 884 i 1593 w Jabłonowie” – kwota dotacji 10 000 zł,
•    gmina Miłomłyn – zadanie „Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Kiwity – zadanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach” – kwota dotacji: 29 000 zł,
•    gmina Biskupiec – zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu – etap II” – kwota dotacji: 27 255 zł,
•    gmina Ostróda – zadanie „Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd" – kwota dotacji: 26 000 zł,
•    gmina Pisz – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Piszu, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina miejska Górowo Iławeckie – zadanie „Zazieleniamy miasto - nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie” – kwota dotacji: 5 000 zł,
•    gmina Lelkowo – zadanie „Nad Jeziorem” – kwota dotacji: 29 191 zł,
•    gmina Dubeninki – zadanie „Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach” – kwota dotacji: 23 300 zł,
•    gmina Iława – zadanie „Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Stawiguda – zadanie „Kontynuacja zagospodarowania terenu zielonego wraz z elementami porządkującymi organizację ruchu pieszego i małą architekturą przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Bartąg” – kwota dotacji: 22 081 zł,
•    gmina Lubawa – zadanie „Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Iłowo-Osada – zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Olsztyn – zadanie „Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie” – kwota dotacji: 20 320 zł,
•    gmina Giżycko – zadanie „Ogród teatralny na ul. Akacjowej w Gajewie” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Olsztynek – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych na przyzamczu  w Olsztynku” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Biała Piska – zadanie „Pływający ogród w Białej Piskiej” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Lidzbark – zadanie „Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku” – kwota dotacji: 30 000 zł,
•    gmina Piecki – zadanie „Czaszkowo w kieszeni” – kwota dotacji: 9 158 zł.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.4747 sekundy