Przewodnicząca Sejmiku w Info

Polityka prywatności

Iławski Dziennik Internetowy Info Iława szanuje prawa czytelników i użytkowników do prywatności treści, danych i fotografii. Poniższa polityka prywatności określa, jakie informacje i dane umożliwiają (lub nie) osobistą identyfikację, w jakich przypadkach i na jakich zasadach.

Globalna polityka prywatności

Ogólną zasadą Serwisu infoilawa.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Przywiązujemy najwyższą wagę do zyskania i utrzymania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe. 

Zgoda użytkownika

Korzystając z witryny internetowej infoilawa.pl lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach oraz we wszelkich stosownych deklaracjach prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryny internetowej infoilawa.pl.

Ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

W przypadku gromadzenia danych osobowych infoilawa.pl zobowiązuje się:
przekazać zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi;
gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników;
przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę;
podjąć czynności w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach regularnie aktualizowane;
nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”;
ochrony danych osobowych i nieujawniania ich osobom trzecim.

Gromadzenie danych

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z witryny internetowej infoilawa.pl, gromadzone są następujące dane i zmiany:
Informacje przesyłane automatycznie przez przeglądarkę www użytkownika. Informacje zwykle obejmują adres IP providera internetowego użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika oraz nazwę i wersję przeglądarki. Zakres informacji zależy od ustawień przeglądarki www użytkownika. Użytkownik może sprawdzić przeglądarkę, jeżeli chce dowiedzieć się, jakie informacje jego przeglądarka wysyła lub jak zmienić jej ustawienia.
Informacje przekazywane przez przeglądarkę nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Są zbierane w celach statystycznych oraz ułatwiają rozbudowę i modyfikację Serwisu.
„Cookie” w komputerze użytkownika korzysta z sesyjnych cookies (ciasteczek). Cookie stosuje się w celu oznaczenia komputera użytkownika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. W cookie przechowywane są informacje ułatwiające poruszanie się po serwisie, zapamiętujące ustawienia użytkownika, itp. Cookie nie identyfikuje użytkownika i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Elementy serwisu używają również “trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki; pozostają w komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie komputera i przeglądarki, nie są niebezpieczne, programy antywirusowe nie interpretują ich jako zagrożenie.
Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookies, może ustawić swoją przeglądarkę na ich odrzucanie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku próby zapisania cookie na komputerze użytkownika. Wyłączenie obsługi cookie przez przeglądarkę wyłączy niektóre funkcje infoilawa.pl lub utrudni normalne przeglądanie strony.
Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem witryny internetowej infoilawa.pl, dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.

Udostępnianie danych osobowych

Infoilawa.pl nie sprzedaje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swojej witrynie internetowej firmom działającym na rzecz list wysyłkowych bez wyraźnej zgody użytkownika.
Infoilawa.pl może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zlecamy realizację usług wsparcia na naszą rzecz. Takie osoby trzecie są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy, tylko w celu realizacji usług w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.
Dane osobowe są zawsze udostępniane na wezwania prokuratury, policji, sądów i instytucji pokrewnych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane w bazach danych infoilawa.pl lub bazach danych utrzymywanych przez naszych usługodawców. Dostęp do danych jest zabezpieczony odpowiednimi hasłami.
Łącza do innych witryn internetowych
Witryna internetowa infoilawa.pl może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Nie sprawujemy kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej infoilawa.pl, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii Serwisu.

POZOSTAŁE STRONY

do góry strony